Zryw

Zryw

Komiks „Zryw” przypomina wciąż mało znaną historię „Solidarności Walczącej” – organizacji, która powstała w czasach stanu wojennego. Jej twórca, Kornel Morawiecki, uznał, że celem działalności podziemnej nie może być jedynie wywalczenie niezależnego związku zawodowego istniejącego w ramach komunistycznego systemu. Rzucił hasło walki o wolną, niepodległą Polskę, nie wykluczając nawet walki zbrojnej. Komiks „SW” to hołd dla tych, którzy ryzykowali życiem, zdrowiem, często poświęcali kariery i szczęście rodzinne dla celu, który uznali za najważniejszy – niepodległości Polski. Mimo aresztować prześladowań nigdy nie przerwali drukowania i kolportażu podziemnych wydawnictw. „Solidarność Walcząca” to demonstracje, ciągły opór, nielegalne radio „Solidarność Walcząca” i wyjątkowo skuteczne zwalczanie komunistycznej propagandy.

 

scenariusz: Juliusz Woźny

rysunki: Martin venter

rok wydania: 2017


5,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia