Ziemie Zachodnie. Zrób to sam

Ziemie Zachodnie. Zrób to sam

„Ziemie Zachodnie. Zrób to sam” to książka zbierająca wywiady publikowane na łamach kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w latach 2008-2013, które Katarzyna Uczkiewicz i Łukasz Medeksza przeprowadzali z ludźmi nauki, kultury i sztuki na temat powojennej przeszłości i współczesności Ziem Zachodnich. Redaktorzy proponują w niej czytelnikom różne ścieżki czytania, które w nietypowy sposób pozwalają zapoznać się z przewijającymi się w wielu rozmowach zjawiskami, które składają się na historię wielkiej zmiany – terytorium i ludzi.

 

rok wydania: 2015


12,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia