Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy

Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy

Tom „Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy” prezentuje współczesny stan badań na temat zjawisk historycznych, kulturowych, społecznych i religijnych na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Publikacja stanowi podstawę myśli programowej instytucji muzealnych ukazujących miejsce i znaczenie najnowszej historii tych terenów w dziejach Polski i Europy.

 

pod redakcją: Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda

rok wydania: 2011


20,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka 45,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia