Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest czasopismem naukowym, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad metodą oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumiana historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródla historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

 

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w Polskiej Bazie Cytowań POL-index, a także w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library oraz w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych.

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły i studia

 

Wojciech Kucharski
Autorstwo i prawa autorskie do relacji oral history w Polsce

 

Marcin Stasiak
„Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni…?” Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski

 

Magdalena Kądzioła
Czynniki różnicujące wypowiedzi informatorów – analiza stylometryczna wywiadów biograficznych

 

Jiri Hlavacek
„An Offer Not to Be Refused”. Ideology and Communist Party Membership before 1968 in the Narratives of the Czechoslovak Officer Corps

 

Ewa Maj
Metody prowadzenia rozmowy z politykiem doby PRL. Wywiad biograficzny i wywiad dziennikarski na przykładzie spotkań z Marianem Orzechowskim

 

Marek Szajda
Obraz Polski wśród polskich Żydów w Izraelu. Narracje przedstawicieli aliji gomułkowskiej i emigracji pomarcowej

 

Materiały źródłowe

 

Franciszek Komasara, „A […] jak przyszły żniwa, to już byłem panem sytuacji”. Wieś i rolnictwo na Kielecczyźnie i Żuławach we wspomnieniach mieszkańca wsi Stogi
Opracowanie Aleksandra Paprot-Wielopolska

 

Feliks Trusiewicz, Tadeusz Szewczyk, Maria Maleńczak, Świadectwa zbrodni wołyńskiej
Opracowanie Katarzyna Bock-Matuszyk

 

Urszula Pogoda, „Tu sami Ślązacy byli”. Powojenne życie codzienne na ziemi opolskiej we wspomnieniach mieszkańców
Opracowanie Jolanta Kluba

 

Jerzy Adamczyk, „Uwaga bomba!”
Opracowanie Marcin Adamczyk

 

Recenzje i omówienia

 

Aleksandra Pluta, „Droga do Rio. Historie polskich emigrantów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
Jolanta Kluba

 

Publikacje z cyklu „Archiwum Historii Mówionej” jako źródło wiedzy o regionie górnośląskim
Adriana Dawid

 

Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Daniel Koreś

 

Prowincja widziana z boiska. Recenzja książki Marty Kurkowskiej-­Budzan i Marcina Stasiaka, „Stadion na peryferiach”, wyd. Universitas, Kraków 2016
Dariusz Wojtaszyn

 

Wielogłos o życiu miasteczka. Refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczności wokół książki pt: Obertyn – opowieści o życiu miasteczka, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018
Wiktoria Kudela-Świątek

 

Kronika naukowa

 

Aleksandra Paprot-Wielopolska
Krajobraz kulturowy Żuław a praca rolnika w narracjach powojennych osadników zamieszkałych na obszarach wiejskich – sprawozdanie z projektu badawczego

 

Łukasz Pintal
Sprawozdanie z projektu „z niemieckiego Kamenz do polskiego Kamieńca. Życie społeczno-kulturalne, polityczne i gospodarcze gminy Kamieniec Ząbkowicki w okresie kształtowania się polskiej administracji i Polski Ludowej”


34,00 do koszyka

Zobacz też

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku 20,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka 45,00 PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia