Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin.

 

Niniejsza publikacja zawiera studia, które dotyczą zainteresowań nauko­wych profesora Grzegorza Straucholda. Jest on, podobnie jak Wrocław, miasto, w którym mieszka i pracuje, człowiekiem Wschodu i Zachodu oraz tego wszystkiego, co znajduje się pomiędzy. Swoje badania naukowe zaczynał od tematów związanych z szeroko pojmowaną problematyką Ziem Zachodnich, w tym polskiej myśli zachodniej, relacji polsko-niemieckich i problematyki narodowościowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych, z czasem zajął się także Wschodem, szczególnie polskimi Kresami i szerzej państwami Europy Środkowo-Wschod­niej. W ostatnich latach coraz częściej podejmuje tematy z pogranicza historii i kulturoznawstwa, antropologii, regionalistyki, historii i urbanizacji, a jego namiętnością jest geografia historyczna. Jest jak człowiek renesansu, którego trudno zaklasyfikować do jednego obszaru badań i zainteresowań. Znany jest przede wszystkim z dociekań dotyczących XX w., często podejmował także tematy związane z wcześniejszymi epokami, niejednokrotnie mawiał o sobie, że jest „mediewistą amatorem”. Geograficznie jego sercu zawsze bliskie były wspomniane w tytule: Wrocław, Śląsk i Polska, nie oznacza to, że nie miał ro­mansów z innymi regionami. Silne uczucie wiązało go przez wiele lat z War­mią i Mazurami, co odzwierciedla lista jego publikacji.

 

Redakcja naukowa: Wojciech Kucharski, Joanna Nowosielska-Sobel

Rok wydania: 2018


45,00 do koszyka

Zobacz też

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Communist Earthly Paradise

Communist Earthly Paradise 15,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia