Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin.

 

Niniejsza publikacja zawiera studia, które dotyczą zainteresowań nauko­wych profesora Grzegorza Straucholda. Jest on, podobnie jak Wrocław, miasto, w którym mieszka i pracuje, człowiekiem Wschodu i Zachodu oraz tego wszystkiego, co znajduje się pomiędzy. Swoje badania naukowe zaczynał od tematów związanych z szeroko pojmowaną problematyką Ziem Zachodnich, w tym polskiej myśli zachodniej, relacji polsko-niemieckich i problematyki narodowościowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych, z czasem zajął się także Wschodem, szczególnie polskimi Kresami i szerzej państwami Europy Środkowo-Wschod­niej. W ostatnich latach coraz częściej podejmuje tematy z pogranicza historii i kulturoznawstwa, antropologii, regionalistyki, historii i urbanizacji, a jego namiętnością jest geografia historyczna. Jest jak człowiek renesansu, którego trudno zaklasyfikować do jednego obszaru badań i zainteresowań. Znany jest przede wszystkim z dociekań dotyczących XX w., często podejmował także tematy związane z wcześniejszymi epokami, niejednokrotnie mawiał o sobie, że jest „mediewistą amatorem”. Geograficznie jego sercu zawsze bliskie były wspomniane w tytule: Wrocław, Śląsk i Polska, nie oznacza to, że nie miał ro­mansów z innymi regionami. Silne uczucie wiązało go przez wiele lat z War­mią i Mazurami, co odzwierciedla lista jego publikacji.

 

Redakcja naukowa: Wojciech Kucharski, Joanna Nowosielska-Sobel

Rok wydania: 2018


45,00 do koszyka

Zobacz też

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku 20,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka 45,00 PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia