Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” to pierwsza z cyklu wystaw przygotowywanych przez Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Jej celem jest syntetyczne ukazanie wybranych aspektów pierwszych kilku lat najnowszej historii ziem, które w 1945 r. – na skutek decyzji zwycięskich mocarstw – zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z tego faktu wielorakie konsekwencje, takie jak wymiana ludności (w niektórych miejscach niemal całkowita), konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a także oswojenia obcej przestrzeni kulturowej i budowy nowej tożsamości, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności.

 

Jest to opowieść o procesie tworzenia się wspólnoty z setek tysięcy wykorzenionych migrantów i ludności rodzimej, i to wbrew poczuciu tymczasowości wywoływanym niestabilnością zachodniej granicy, i na przekór komunistycznym próbom stworzenia na tych ziemiach nowego, socjalistycznego człowieka. Celem wystawy jest również pobudzenie refleksji nad tym, czy i od kiedy dzisiejsi mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych czują się „u siebie” i „stąd”, oraz jaki jest ich stosunek do wielowiekowego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, z jakim spotykają się na co dzień. A co za tym idzie, czy zapoczątkowane w 1945 r. na tych ziemiach procesy doprowadziły do ukształtowania się regionalnej tożsamości mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych.


9,00 do koszyka

Zobacz też

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Communist Earthly Paradise

Communist Earthly Paradise 15,00 PLN

Raj Doczesny Komunistów

Raj Doczesny Komunistów 15,00 PLN

7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska

7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska 15,00 PLN

Wrocław 1945-2016

Wrocław 1945-2016 35,00 PLN

Bluza Wrocław | bordowa

Bluza Wrocław | bordowa PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia