Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” to pierwsza z cyklu wystaw przygotowywanych przez Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Jej celem jest syntetyczne ukazanie wybranych aspektów pierwszych kilku lat najnowszej historii ziem, które w 1945 r. – na skutek decyzji zwycięskich mocarstw – zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z tego faktu wielorakie konsekwencje, takie jak wymiana ludności (w niektórych miejscach niemal całkowita), konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a także oswojenia obcej przestrzeni kulturowej i budowy nowej tożsamości, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności. Jest to opowieść o procesie tworzenia się wspólnoty z setek tysięcy wykorzenionych migrantów i ludności rodzimej, i to wbrew poczuciu tymczasowości wywoływanym niestabilnością zachodniej granicy, i na przekór komunistycznym próbom stworzenia na tych ziemiach nowego, socjalistycznego człowieka. Celem wystawy jest również pobudzenie refleksji nad tym, czy i od kiedy dzisiejsi mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych czują się „u siebie” i „stąd”, oraz jaki jest ich stosunek do wielowiekowego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, z jakim spotykają się na co dzień. A co za tym idzie, czy zapoczątkowane w 1945 r. na tych ziemiach procesy doprowadziły do ukształtowania się regionalnej tożsamości mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych.


9,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Mortui Vivunt

Mortui Vivunt 12,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2019

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2019 9,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia