Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.

Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.

Publikacja pt. „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?”, powstała jako efekt konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w maju 2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia.

 

Pierwsza część książki – „Długi cień wojny – władza żąda, wieś sobie radzi” obejmuje swoją tematyką kwestie propagandy kolektywizacji, trudności w zakresie uwłaszczania czy zagospodarowania wsi, ucisku związanego z intensyfikacją produkcji, modernizacji czy udziału Żydów w rolnictwie. Druga część – „Dziedzictwo – niechciane, trudne, oswajane” ukazuje m.in. typową zagrodę wiejską dla Dolnego Śląska i jej tradycje; podejmuje również: rolę ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w kształtowaniu się wiejskiej tożsamości czy problem zmieniających się funkcji rytuałów pogrzebowych, a także prezentuje kolejny głos w dyskusji dotyczącej „oswojenia” dolnośląskiej wsi.

 

Książka ta, zróżnicowana tematycznie i źródłowo, skupiona wokół tematyki wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych, jest ważnym głosem w kwestii transformacji ustrojowej rolnictwa oraz trudnej sytuacji powojennych mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki zaproszeniu do udziału autorów z różnych dyscyplin, m.in.: antropologii kulturowej, historii, politologii, socjologii, z takich uczelni jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Zielonogórski czy Akademia Pomorska w Słupsku, publikacja ta może być uznana za oryginalne i interdyscyplinarne spojrzenie na powojenną wieś. Oprócz ciekawej wartości merytorycznej, prezentuje ona bardzo estetyczną i nowoczesną szatę graficzną, za którą odpowiedzialne jest studio re:design.

 

Zobacz spis treści.

 

Redakcja naukowa: Jolanta Kluba, Aleksandra Paprot-Wielkopolska, Marek Szajda, Piotr Zubowski


45,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 9

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 9 22,00 PLN

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku 20,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia