Raj Doczesny Komunistów

Raj Doczesny Komunistów

Katalog towarzyszy wystawie o tym samym tytule, który nawiązuje do książki Adama Krzyżanowskiego „Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji XX wieku”.

Najnowsza wystawy zrealizowana przez Centrum Historii Zajezdnia, opowiada nie tyle o historii systemu komunistycznego, ile o konkretnych zjawiskach, które wynikały z realizacji jego utopijnych wizji, metodą rewolucyjną, bez liczenia się z prawami jednostki. Wystawa oraz towarzyszący jej katalog nie przedstawia całej historii komunizmu, a to co jest jego istotą. Pokazuje, że komunizm nie jest zamkniętym rozdziałem historii, wciąż istnieje.


15,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia