Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015

Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015

Publikacja zawiera blisko czterdzieści artykułów, prezentujących najnowszy stan badań nad tworzeniem się wrocławskiego środowiska akademickiego przez siedem dekad po wojnie. W tej jubileuszowej publikacji specjaliści wielu dziedzin zaprezentowali rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych, ważnych szkół badawczych, kierunków studiów bądź uczelnianej infrastruktury, a także dorobek wybranych naukowców czy wreszcie kulturalno-społeczne życie akademickie, które od początku wpływało na tożsamość polskiego Wrocławia.

 

pod redakcją: Wojciech Kucharski, Katarzyna Bock-Matuszyk, Grzegorz Strauchold

rok wydania : 2015


20,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia