Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Po roku aktywnych prac zespołu autorów, recenzentów i redaktorów, ukazał się tom podsumowujący obrady prowadzone podczas konferencji „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, którą zorganizowano w Centrum Historii Zajezdnia w listopadzie 2017 roku. Na ponad 500 stronach znalazły się specjalistyczne opracowania z zakresu historii społeczno-politycznej podzielone zgodnie z tytułem konferencji na trzy części. Całość otwiera wykład wprowadzający autorstwa prof. Małgorzaty Ruchniewicz przedłożony czytelnikom w dwóch wersjach językowych (polska i angielska).

 

Tom stanowi podsumowanie aktualnie prowadzonych badań nad pierwszymi latami powojennymi na obszarach przyłączonych do Polski w wyniku II wojny światowej. Przypomina tym samym główne zjawiska, takie poczucie tymczasowości, szoku kulturowego, przesiedlenia ludności czy kwestie propagandy i trudnych warunków egzystencjalnych. W publikacji zostały one przedstawione jako studia przypadków prowadzone z perspektywy mikrohistorycznej, regionalnej i lokalnej. Ponadto uzupełnia dotychczasową listę tematów o nowe, dotąd pomijane kwestie, pozostające poza dominującym nurtem badań i dyskursem o Ziemiach Zachodnich i Północnych, pokazując tym samym wieloaspektowość i złożoność omawianej tematyki, jak również sygnalizując stałą potrzebę kontynuacji refleksji naukowej w tym zakresie.

 

Redakcja naukowa: dr Katarzyna Bock-Matuszyk, dr Wojciech Kucharski, Piotr Zubowski

Współpraca: Marcin Musiał

Rok wydania: 2018


49,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Europa Środkowa Idzie na Wolność

Europa Środkowa Idzie na Wolność 10,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Communist Earthly Paradise

Communist Earthly Paradise 15,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia