Europa Środkowa Idzie na Wolność

Wieloletnia współpraca środowisk opozycyjnych z Polski, Czechosłowacji i Węgier, tworzących po 1989 roku nowe elity polityczne, wpłynęła na ścisłą kooperację tych krajów, która zaowocowała realizacją dwóch wielkich przedsięwzięć – powstania Trójkąta Wyszehradzkiego i wyprowadzania wojsk sowieckich z całego regionu. Coś co dziś przyjmowane jest za oczywistość, w praktyce odbyło się w złożonych, często dramatycznych okolicznościach. W krytycznych momentach to właśnie dawne kontakty, zbudowane wtedy zaufanie pozwalały na podejmowanie decyzji, które – jak się okazało – miały kluczowe znaczenie dla  dalszych losów naszego regionu.

 

Scenariusz i realizacja: Mirosław Jabłoński

Producent wykonawczy: Radosław Poraj-Rózecki „Poraj-Media” dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i European Network Remembrance and Solidarity


10,00 do koszyka

Zobacz też

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning

Taking root. Western and Northern Territories. The Beginning 20,00 PLN

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 9,00 PLN

Do nich przyszła Polska

Do nich przyszła Polska 22,00 PLN

Communist Earthly Paradise

Communist Earthly Paradise 15,00 PLN

Raj Doczesny Komunistów

Raj Doczesny Komunistów 15,00 PLN

Bitwa Wrocławska

Bitwa Wrocławska 15,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia