Europa Środkowa Idzie na Wolność

Wieloletnia współpraca środowisk opozycyjnych z Polski, Czechosłowacji i Węgier, tworzących po 1989 roku nowe elity polityczne, wpłynęła na ścisłą kooperację tych krajów, która zaowocowała realizacją dwóch wielkich przedsięwzięć – powstania Trójkąta Wyszehradzkiego i wyprowadzania wojsk sowieckich z całego regionu. Coś co dziś przyjmowane jest za oczywistość, w praktyce odbyło się w złożonych, często dramatycznych okolicznościach. W krytycznych momentach to właśnie dawne kontakty, zbudowane wtedy zaufanie pozwalały na podejmowanie decyzji, które – jak się okazało – miały kluczowe znaczenie dla  dalszych losów naszego regionu.

 

Scenariusz i realizacja: Mirosław Jabłoński

Producent wykonawczy: Radosław Poraj-Rózecki „Poraj-Media” dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i European Network Remembrance and Solidarity


10,00 do koszyka

Zobacz też

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Mortui Vivunt

Mortui Vivunt 12,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2019

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2019 9,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia