Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Badania nad najnowszą historią Polski w ostatnich latach coraz częściej obok problemów natury społeczno-politycznej obejmują tematy związane z historią codzienności, mentalnością, pamięcią, kulturą, światem wartości, symboli itp. W tym nurcie mieści się także tematyka związana z historią dzieci i młodzieży, dotąd szerzej podejmowana głównie przez socjologów i antropologów kultury.

 

Tej tematyki dotyczy także publikacja „Dzieci młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej” będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej w maju 2011 roku we Wrocławiu przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka ukazuje postawy, działania i aktywność młodzieży w ramach instytucji i organizacji oficjalnych i nieoficjalnych, legalnych i nielegalnych na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. W publikacji zaprezentowane zostały ważne dla poszczególnych regionów postacie, wydarzenia, momenty przełomowe i przemiany kulturowe związane z dziećmi oraz młodzieżą szkolną i akademicką.

 

Pod reakcją: Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold

Rok wydania: 2012


25,00 do koszyka

Zobacz też

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku 20,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia