Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej

Publikacja zawiera badania na temat organizacji polskiej struktury kościelnej w Polsce Zachodniej i Północnej po II wojnie światowej, ukazując ten proces w szerokim kontekście polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

 

Istotną konsekwencją II wojny światowej były zmiany granic w Europie. W ich wyniku zmieniła się także struktura organizacyjna Kościoła katolickiego w powojennej Polsce. Ponieważ jednak zwycięskie mocarstwa uznały, że do ostatecznych rozstrzygnięć granicznych dojdzie dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego, kwestia granicy, a co za tym idzie dostosowania organizacji kościelnej do nowego kształtu państwa polskiego, przez wiele lat pozostawała w zawieszeniu. Prymas Polski kard. August Hlond, posługując się specjalnymi pełnomocnictwami udzielonymi przez Stolicę Apostolską, dekretem z 15 sierpnia 1945 roku ustanowił administratury apostolskie i mianował ich rządców. Prymas Hlond zapewne był przekonany, że ustanawiając administracje apostolskie, daje początek trwałej polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Tymczasem do w 1972 r. papież Paweł VI konstytucją apostolską ustanowił nową organizację kościelną na tych terenach.

 

Pod redakcją: Wojciech Kucharski

Rok wydania: 2013


20,00 do koszyka

Zobacz też

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku 20,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 8 34,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | wydanie specjalne 22,00 PLN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej | Tom 7 22,00 PLN

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem

Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem 45,00 PLN

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?

Na swoim? U siebie? Wśród swoich? 49,00 PLN

Copyright 2020 © Centrum Historii Zajezdnia