Dajmy toczyć się wypadkom. Małgorzata Longchamps de Berier

Dajmy toczyć się wypadkom. Małgorzata Longchamps de Berier

Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jakubowska

Dajmy toczyć się wypadkom

Małgorzata Londchamps de Berier. Cicha bohaterka „Solidarności” – mądra i dobra.

 

Realia, w jakich przyszło egzystować mieszkańcom późnego PRL, powoli zaczynają się zacierać, przenosząc się częstokroć w sferę nostalgicznych wspomnień. Nie pamięta się mizerii spoglądającej na nas ze sklepowych półek, propagandy sukcesu w gierkowskiej dobie, konferencji prasowych Jerzego Urbana – a przede wszystkim tego, co składało się na szarą codzienność. Nie pamięta się również mechanizmów opresji , łamania charakterów, swoistego życia na niby. I niepostrzeżenie ulatnia się, zanika prawda o tym, że za wierność ideałom, nonkonformizm, przestrzeganie zasad  i rozumienie wartości można było płacić niezwykle wysoką cenę.

 

Biografia Małgorzaty Londchamps de Berier to właśnie taka opowieść. Pracownik naukowy, realizująca powinność wobec rodzinnej tradycji mogła robić przysłowiową karierę sięgając po kolejne naukowe stopnie, wydając coraz to nowe książki, wygłaszając referaty podczas krajowych i międzynarodowych konferencji. Wybrała jednak, właśnie w zgodzie z wyniesionymi z rodzinnego domu wartościami, drogę zupełnie inną.


10,50 do koszyka

Zobacz też

Pamięć i Przyszłość. Nr 4/2018

Pamięć i Przyszłość. Nr 4/2018 9,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 3/2018

Pamięć i Przyszłość. Nr 3/2018 9,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 2/2018

Pamięć i Przyszłość. Nr 2/2018 9,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2018

Pamięć i Przyszłość. Nr 1/2018 9,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 3-4/2017

Pamięć i Przyszłość. Nr 3-4/2017 9,00 PLN

Pamięć i Przyszłość. Nr 2/2017

Pamięć i Przyszłość. Nr 2/2017 9,00 PLN

Copyright 2019 © Centrum Historii Zajezdnia